100
TV en Radio DBwo 21 feb 2024
03:14:02

facebook-tvenradiodb

twitter-tvenradiodb

youtube-tvenradiodb

Was het Wel zo Prachtig Tussen Zeventig en Tachtig?

Oudejaarsprogramma waarin wordt teruggekeken op de jaren '70.

Bekende Nederlanders over de jaren 1970 tot en met 1979. Afgewisseld met de correspondenten van Hier en Nu-radio uit de delen van de wereld waar het nieuws vandaan kwam.

Uitgezonden door

Afleveringen (1)

1.
In collectie: 1

oude videobanden inleveren