100
TV en Radio DBma 22 jul 2024
03:57:34

facebook-tvenradiodb

twitter-tvenradiodb

youtube-tvenradiodb

Grote Verhalen voor Kleine Mensen

Grote Verhalen voor Kleine Mensen

Serie getekende bijbelverhalen voor kinderen.

Uitgezonden door

Grote Verhalen voor Kleine Mensen
Grote Verhalen voor Kleine Mensen

Personen (3)

Tom van BeekVoiceover
Marijke BleijSchrijver
Dieuwertje BlokVoiceover

Afleveringen (49)

01.
Abraham, de vriend van God
Gezocht: 1
02.
Een vrouw voor Isaac
03.
Jozef de dromer
04.
Jozef in Egypte
05.
De prinses en de baby
06.
Laat mijn volk vrij
07.
Op reis naar het beloofde land
08.
De muren vielen om
09.
Simson de sterke man
10.
Het verhaal van Ruth
Incompleet: 1
11.
Zijn naam is Johannes
Incompleet: 1
12.
Het eerste kerstfeest
13.
Toen Jezus klein was
In collectie: 1
14.
Jezus geeft de mensen te eten
Incompleet: 1
15.
De barmhartige Samaritaan
16.
Het verhaal van de zaaier
17.
Het verhaal van het grote feest
18.
De goede herder
19.
Noach
20.
Jacob en Ezau
21.
God spreekt tot Samuel
22.
Een koning voor Israël
23.
David en Goliath
24.
Elia vraagt om brood
25.
Het gouden beeld van koning Nebukadnezar
26.
De vrienden van Jezus
27.
Zacheüs
28.
Jezus de koning
29.
Het Paasfeest
30.
Jezus vertelt geheimen
31.
Het verhaal van twee broers
32.
Maria, Martha en Lazarus
33.
Paulus in Damascus
34.
Paulus gaat op reis
35.
Paulos de apostel
36.
Het eerste Kerstfeest
37.
Het begin
38.
Gideon
39.
Koning David
40.
Salomo bouwt een tempel
41.
Elia en de profeten van Baäl
42.
Het geheim van Naäman
43.
Jeruzalem bevrijd
44.
Jeremia
45.
Daniël in de leeuwenkuil
46.
Een grote dag voor Nehemia
47.
Esther
48.
Jona
49.
Jezus voor zijn rechters

oude videobanden inleveren

Account

Online leden (reputatie)

videoenaudio.nl (+65070), Frederiks (0), Tim (0)

Statistieken

TV Programma's:3434
TV Programma Afleveringen:64073
Personen:6301
Radio Programma's:459
Groepen / Gezelschappen:520
Afbeeldingen:10053